Jeg leste akkurat at sist grunnlovsendring var fra 2016, da Norges Bank ble norges sentralbank. Hva var status før dette?

0
0

Norges bank var då også sentral bank for Nereg. Det som skjedde i 2016 var at Norges Bank blei grunnlovsfesta. Sitat fra saka:Noregs Bank vart skipa i 1816 og er ein av dei eldste sentralbankane i verda. Alt i november 1814 vart banken skriven inn i Grunnlova: Paragraf 110 slo då fast at «Norge beholder sin egen Bank og sit eget Penge- og Myntvæsen». Med denne føresegna skulle Noreg sikrast eit sjølvstendig pengestell òg under personalunionen med Sverige. Ordlyden i § 110 låg fast heilt fram til 1911. Då vart paragrafen nytta til grunnlovsfesting av Statens Reservefond.
Forslagsstillarane meiner at den norske grunnlova – som før 1911 – bør nemna Noregs Bank og såleis stadfesta at vi har ein sentralbank i landet.

Viser 1 resultat
Ditt svar

Vennligst for å poste.