Hvorfor satser vi ikke på kjernekraft/atomkraftverk for å redusere utslipp av klimagasser?

4
0

Fordi mennesker ikke er spesielt gode til å estimere risiko, og for å få tillatelse til å bygge atomkraftverk er du avhengig av mange menneskers godvilje.

3
0

I hovedsak fordi det mangler politisk vilje, både på grunn av hvordan kjernekraft tar seg ut, og hvordan det ser ut når det først går galt. Kjernekraft tar seg dårlig ut fordi alt for mange av eksisterende kraftverk er bygget etter en alt for gammel standard (siden de er gamle), og de er ikke representative for dagens teknologi. Det er dog i tillegg noen reelle problemstillinger:

* Kjernekraftsvafall er fryktelig vanskelig å håndtere, både på kort og lang sikt.
* Dersom der først skjer noe galt er skadepotensialet mye større enn ved de fleste andre energiproduksjonsmetoder.
* Kjernekraftsproduksjon kan ikke gå på «lavgir», det kreves et visst minimum av reaksjon for å holde prosessen i gang, og denne overskuddsproduksjonen har vi ikke teknologi for å lagre til vi har bruk for den (mye det samme problemet som vind- og solkraft har, forøvrig).

Kjernekraft er heller ikke fornybar kraftproduksjon, selv om reservene er mye bedre enn for olje

-3
0

Fordi det ikke lengre er like billig å bygge ut som vann, sol eller til og med gass.

Selv om driften er veldig effektiv, er det begrenset med uran i verden. Med dagens forbruk er det tomt om ca 80 år.

På toppen av det hele har vi fadeser som Tjernobyl og Fukoshima som gjør at den politiske viljen ikke er til stede selv om de overnevnte poengene ikke hadde vært et hinder.

Og til slutt: Faren rundt spredning av våpen med radioaktivt materiale er en teoretisk trussel som er vanskelig å forsvare politisk på grunn av menneskers manglende evne til å bedømme risiko.

Viser 3 resultater
Ditt svar

Vennligst for å poste.