Hvorfor kalles noe muslimsk og annet islamsk? Er det noen forskjell på definisjonene?

Beste svar
3
0

Islam og muslim er arabiske ord. Muslim er aktiv partisipp av substantivet islam (de har begge rotkonsonantene S-L-M). Forvirringa oppstår når de brukes på norsk. På arabisk ville dette ikke skjedd, fordi adjektivet alltid ville vært tilsvarende «islamsk» (islamiyy) med mindre de beskreiv en eller flere personer (et godt eksempel er det muslimske brorskap som på arabisk er «al ikhwan al muslimin»), men på norsk er vi ikke helt konsekvent i språkbruken. Hvis du ønsker å være «korrekt» er det stort sett alltid riktig å bruke «islamsk», med mindre man snakker beskrivende om personer.

2
0

Islam henviser til en religion, mens muslimer henviser til troende som følger denne religionen. De tilsvarende adjektivene vil naturligvis følge samme deling, men er likevel nært beslektet. Dermed kan man omtale noen som en «muslimsk kvinne», men ikke en «islamsk mann». I motsatt fall kan man snakke om «islamsk tidsregning», men det blir feil å snakke om «muslimsk kalender». Sistnevnte måtte i så fall være noe som muslimer praktiserte uten at det var knyttet til religionen direkte.

Viser 2 resultater
Ditt svar

Vennligst for å poste.