Hvorfor kalles det muslimsk terror eller islamterror når over 80% av den globale terroren retter seg mot muslimer?

3
0

Terror tar sikte på å få frem et ideologisk budskap gjennom å skape frykt. En måte å skille ulike former for terrorisme fra hverandre, er ut ifra hvilken ideologi de sverger til. Når man bruker betegnelsen muslimsk terror, regner jeg med det er med tanke på hvilken ideologi de påberoper seg når de utfører terrorhandlingen. På samme måte kan man f.eks. snakke om anarkistisk terrorisme eller irsk terrorisme fra tidligere tider, uavhengig av om ofrene skulle vært hhv. anarkister eller irer. Anbefaler for øvrig «Terrorismnens historie» av Sitter for mer inngående informasjon om terrorismen gjennom årenes løp.

1
0

Spørsmålet forutsetter at de som utfører angrepet mener de angriper muslimer. Mange innenfor Sunni islmam mener Shia Muslimer ikke er muslimer fordi de ikke tror på at Muhammed var den siste profeten. Sjekk også artikkelen lenket.

0
0

Muslimer er jo ikke en homogen gruppe, like lite som kristne er det. Terror utføres for politiske mål, og de som utfører slikt er marginaliserte grupper som vil ha oppmerksomhet for enhver pris. Vanlige muslimer er ikke slik. Islam er veldig utsatt for fragmentering, og de former for terror vi ser er inspirert av Wahabismen med utgangspunkt i Saudi-Arabia.

Viser 3 resultater
Ditt svar

Vennligst for å poste.