Hvorfor hører vi så mye om orkaner i USA plutselig?