Hvorfor har venstresiden tatt parti med Islam ?

7
0

Spørsmålet bygger på feil premisser og er et typisk «loaded question».

«A loaded question or complex question fallacy is a question that contains a controversial or unjustified assumption (e.g., a presumption of guilt).» (Wikipedia)

5
0

Det har de ikke. Det er kanskje mer tradisjon på venstresiden for å være mer åpen for multikultur, å la folk få ha rett til å utøve sin religion, å ikke være så truet av det som er ukjent og annerledes. Kanskje har de forstått litt mer av forskjellen mellom assimilering og integrering. Det er alt, det handler ikke om å «ta parti med» noe eller noen.

1
0

Spørsmålet ditt har, som flere nevner, konkludert litt mye på forhånd. Jeg tror ikke noen på venstresiden har uttalt at de er på parti med islam spesielt.

Men du har et godt poeng, nemlig at mange synes eller føler at politiske aktører på venstresiden er på lag med islam og dermed mot «oss». Hva «oss» er kan være forskjellig fra person til person, men kan kanskje bety kristne, nordmenn, vesteuropeere og sikkert mye annet.

Kanskje spørsmålet burde vært endret til noe annet, som for eksempel: «Hvorfor opplever mange at venstresiden er mer opptatt av å vise støtte til andre kulturer enn sin egen?»

0
0

Enig med siste taler her, om at spørsmålet kanskje burde stilles litt annerledes.
Jeg ville kanskje spurt noe sånt som:

«Venstresiden har tradisjon for å være i opposisjon mot overtro, maktmisbruk, hjernevask, kvinneundertrykking, barnemishandling og rasisme, så hvorfor virker det som dagens venstreside velger å være på parti med de som ønsker mer Islam i dagens sekulære samfunn, da Islam er basert på alle disse tilbakestående verdiene?»

Det er slik folk flest oppfatter dagens politikk. Folk flest er relativt enkle.
Når det er sagt så tror jeg det er noe i det.
Venstresiden overalt virker å være ivrig etter å forsvare «den svake part», men det er er ikke Islam i det hele tatt slik jeg ser det. Det er en destruktiv kraft som ødelegger for enormt med mennesker, og burde aldri forsvares, men bekjempes.

På samme måte som Kristendommen har blitt bekjempet de siste hundre år.

Viser 4 resultater
Ditt svar

Vennligst for å poste.