Hvorfor har venstresiden tatt parti med Islam ?

3
0

Det har de ikke. Det er kanskje mer tradisjon på venstresiden for å være mer åpen for multikultur, å la folk få ha rett til å utøve sin religion, å ikke være så truet av det som er ukjent og annerledes. Kanskje har de forstått litt mer av forskjellen mellom assimilering og integrering. Det er alt, det handler ikke om å «ta parti med» noe eller noen.

3
0

Spørsmålet bygger på feil premisser og er et typisk «loaded question».

«A loaded question or complex question fallacy is a question that contains a controversial or unjustified assumption (e.g., a presumption of guilt).» (Wikipedia)

Viser 2 resultater
Ditt svar

Vennligst for å poste.