Hvorfor er Trump sint på resten av verden når det kommer til handelsunderskudd? Skjer ikke det bare er fordi markedet ikke foretrekker USA-varer?