Hva er grunnen til at trossamfunn får statsstøtte?

1
0
1
0

Det er lang tradisjon i de fleste land at religion og stat henger sammen. Også her i landet er det/var det slik, og frem til 1845 var det ikke lov å organisere andre trossamfunn enn kristne i norge. Vi hadde da også kirkeskatt for å finansiere kirken. I 1891 ble det innført en ordning om at medlemmer av andre trossamfunn slapp kirkeskatt, ved skattefradrag. i 1969 ble det så bestemt at kirkeskatten ble gjeninnført for alle, men nå kunne andre trossamfunn i søke støtte fra staten.

Så, kort oppsummert: Trossamfunn kan søke støtte fordi vi «alltid» har betalt for kristne kirker.

 • Stian Engelsvoll

  Takk Bjørn T. Dahl for svar.

 • Stian Engelsvoll

  Beklager feil bruk av spørreord, jeg knota med spørsmålsformuleringen og la inn spørsmålet litt kjapt. Kan adm vennligst bytte «Hvorfor» med «Hva»?

 • Gunnar Tjomlid

  Fikset.

 • Jens Brun-Pedersen

  Ikke helt presist. Ingen søker om støtte. Er ditt samfunn godkjent som tros- eller livssynssamfunn får dette samfunnet tildelt kommunal og statlig støtte basert på antall medlemmer. Og egentlig er det heller ikke støtte, det er penger som kommer fordi det er offentlig finansiering av Den norske kirke – som vi alle er med på å betale. Er du ikke medlem der, men med i et annet samfunn, får dette samfunnet tildelt det som medlemmene der har betalt i «kirkeskatt». I anførselstegn fordi kirken får sin finansiering over statsbudsjettet årlig – så langt, uavhengig av medlemstallet. Det de andre får er basert på brøken; kirkens bevilgning delt på antallet medlemmer der.
  (Det som er urettferdig er at individer som ikke er medlem i noe tros- eller livssynssamfunn, ikke får noen «glede» av denne formen for kompensasjon.)

Viser 1 resultat
Ditt svar

Vennligst for å poste.