Hvorfor bruker man ikke små mengder eksplosiver for å få Mannen til å rase?

7
0

Dersom det blir skred er det fare for at 100 millioner kubikkmeter med steinmasse raser ut. Dette kan få følger både umiddelbart og over tid. Dette inkluderer ødeleggelser av bebyggelse, jordbruksområder og infrastruktur, samt oppdemning av elven Rauma med store følger som bl.a. dambruddscenarier. Ved å fylle fjellet med vann vil skrede i større grad kunne kontrolleres. Sprengning kan i verste fall skape nye ustabile partier. Siden fjellmassen allerede er ustabil ville dette i tillegg vært svært risikabelt.

Viser 1 resultat
Ditt svar

Vennligst for å poste.