Hvorfor bør ansatte i helsevesenet ta influensavaksine?

12
0

Ansatte i helsevesenet burde ta influensavaksine fordi det er nødvendig for å bevare flokkimuniteten. Helsepersonell har nærgående pasientkontakt med mange forskjellige pasienter med ulike diagnoser. På grunn av dette burde helsepersonell vaksinere seg slik at de beskytter de pasientene som faktisk ikke kan ta vaksinen, for eksempel de med nedsatt immunforsvar. Hvis ikke helsepersonell tar vaksinen er risikoen desto større for at helsepersonell kan være smittebærere av influensaviruset og dermed smitte de som er minst motstandsdyktige. Samme mekanisme her som for alle andre vaksiner.

3
0

Helsepersonell har høyere risiko for å bli smittet av influensa enn voksne som ikke arbeider i helsesektoren. Influensavaksine er det mest effektive tiltaket vi har for å forebygge influensa. Om man er vaksinert, er sjansen mindre for å ta med influensasmitte hjem til egen familie og omgangskrets.

Opp til 30 prosent av de som får influensa kan være asymptomatiske eller ha milde symptomer. Helsepersonell kan derfor smitte pasienter og nærkontakter uten å være klar over det. Barn, eldre, kronisk syke og immunsvekkede er særlig utsatt for influensarelaterte komplikasjoner og i verste fall død. Disse gruppene har ofte redusert effekt av infuensavaksinen, og helsepersonell oppfordres derfor til å la seg vaksinere for å unngå at pasienter smittes av influensa.

1
0

Blant ansatte i Nevrologiseksjonen i OUS var det bare 22% som tok vaksinen i fjor, man prøver å komme opp i 50% i år. Samtidig har det ikke kommet frem at f eks i fjor var det en relativt ineffektiv vasksine som ble benyttet (se link).

1
0

En relevant artikkel i Tidsskrift for den norske legeforening der fordeler og ulemper blir belyst: (se link)

1
0

For å beskytte de pasientene som ikke kan ta vaksine selv.

 • Dag Inge Hansen

  Hvorfor ikke bruke munnbind? Vaksiner er ikke eneste løsningen på smitteutfordringen.

-1
0

Forskningen som er tilgjengelig tyder ikke på at ansatte i helsevesenet bør vaksinere seg mot influensa med dagens vaksiner.

Ingen effekt av vaksinering av helsepersonell funnet i forskningen så langt.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD005187.pub5/full

Ingen stor effekt av å vaksinere voksne friske personer:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD001269.pub5/full

Det forskes mye på kryssimmunitet. Influensavaksinen kan gjøre at man blir mindre motstandsdyktig mot andre influensavirus. Inntil vi vet mer er det tryggeste å ikke vaksinere store befolkningsgrupper med en vaksine vi ikke vet konsekvensen av.

http://www.bbc.com/news/health-12152500

NB!!!!!!
Dette er IKKE overførbart til andre vaksiner som har dokumentert effekt og er viktige. Blant annet de i barnevaksinasjonsprogrammet og den nye HPV vaksinen!

NB!
Influensavaksinen i seg selv er ifølge forskningen trygg og ikke farlig.

 • Gunnar Tjomlid

  Frykten for at influensavaksinen skal gjøre at man blir mer utsatt for andre influensavirus, ser ut til å være grunnløs i følge en helt ny norsk studie:

  https://www.nrk.no/hordaland/3000-prover-gav-trygge-svar-om-influensavaksinen-1.13736343

  Cochraneanalysen du viser til for effekten av influensavaksine blir noe misvisende all den tid relativt få smittes av influensa hver sesong. Ergo vil effekten fremstå som lav. Men for de som smittes, er beskyttelse av vaksinen i snitt 70-75%. Dermed vil de som er i risikogruppen ha stor nytte av vaksinen. I tillegg vil flokkimmunitet bidra til ekstra beskyttelse mot de som er mest utsatt, spesielt eldre, hvor vaksinen ikke virker så godt.

  For studien på helsepersonell, så så den kun på risikoen for eldre pasienter (> 60 år). Men på sykehus er det mange yngre pasienter som kan være ekstra utsatt for smitte, og hvor forskjellen vil være større fordi eldre uansett er veldig utsatt og helsepersonellet i seg selv kanskje ikke utgjør den største smitterisikoen. Men for pasienter som ellers kanskje ikke ville vært så utsatt, kan vaksinert helsepersonell kanskje være viktig. Problemet er at det mangler gode data på dette, og dermed fremstår det som fornuftig å vaksinere helsepersonell ettersom vi vet at vaksinen i seg selv er veldig effektiv.

 • Lars Chr Nygård

  I artikkelen du lenker til anbefaler forskeren personer i risikogruppene å ta vaksinen for personlig beskyttelse. Helsepersonell er generelt ikke i risikogruppene. Finner ikke lenke til selve enkeltstudien i artikkelen. Det er ukklart hva som menes med trygt. Har denne enkeltstudien tilbakevist det vi har lært av tidligere pandemier?

  Mener du at påstandene dokumentert med flere studier i artikkelen fra Tidskriftet nå er tilbakevist:

  «Flere studier peker nå i retning av at gjennomgått sesonginfluensa forårsaket av andre subtyper enn A(H1N1) kan stimulere til cellulær immunitet mot konserverte antigener i både fugleinfluensavirus A(H5N1) (19) og svineinfluensavirus (20 – 22). De eldre har derfor gjennom mange år hatt mulighet til å utvikle slik kryssreagerende immunitet mot helt nye virusstammer (23).»

  Jeg har ikke hevdet at personer i risikogruppen ikke vil ha nytte av vaksinen. Det jeg sier er at metaanalyser så langt ikke har klart å påvise noen effekt av å vaksinere helsepersonell.

  Det virker som du går i fella at du selv mener å ha nytte av influensavaksinen personlig, og dermed trekker feil konklusjoner. Du går i fella du advarer alle andre mot. Forskningen så langt viser ikke effekt av å vaksinere helsepersonell. Hvorfor er du da så opptatt at vi ikke skal ta hensyn til metastudiene og vitenskapelige konsensus i dette tilfelle?

  «Studien» på helsepersonell jeg henviser til er forøvrig en Cochrane metastudie!

Viser 6 resultater
Ditt svar

Vennligst for å poste.