Hvordan kan Ligo-prosjektet vite HVOR gravitasjonsbølgen kom ifra? Det må vel være mange uoppdagede kollisjoner av sorte hull eller n.stjerner?

4
0

Som de fleste innenfor seriøs vitenskap så sier de ikke at de vet det med sikkerhet, men de sier hvor det «sannsynligvis» kommer fra. Oversatt fra forskerspråk vil det si at de er rimelig sikre.

Metoden er i det store og hele rett og slett vanlig triangulering, mål retning fra to steder langt nok fra hverandre, og du vil kunne kalkulere et krysningspunkt. LIGO har en par kilometer stor V/L-formet detektor til å gjøre dette.

Teknologien er fortsatt imponerende, siden det er fantastisk små marginer det er snakk om.

  • Håvard Tveit Ihle

    Dette er ikke riktig, vi kan ikke finne avstanden til kilden ved triangulering. De klarer å finne retningen bølgene kommer fra til ganske god presisjon, men ikke avstanden. For å finne avstanden, da må du bruke kunnskapen om det fysiske systemet (nøytronstjernene eller de sorte hullene) og om hvordan gravitasjonsbølgene brer seg. Eventuelt kan en bruke andre observasjoner av kilden.

1
0

De har bygget flere detektorer (bl. annet i Italia), slik at de regner det ut på bakgrunnen av tidsforskjellen mellom de forskjellige detektorerene.

Viser 2 resultater
Ditt svar

Vennligst for å poste.