Hvilket eierforhold og type arbeidskontrakt hadde Harvey Weinstein, siden han kunne bli avskjediget fra sitt eget imperium.