Hva er poenget med helseforsikringer i Norge? Endel arbeidsgivere tilbyr dette, men er vi ikke i utgangspunktet godt dekket av helsevesenet?

1
0

Arbeidsgivers helseforsikring eller behandlingsforsikring som det kalles i mange selskaper, er ment for å redusere tiden du er borte fra arbeid ved sykdom/skade. Aktøren vil da benytte sitt nettverk til å få deg frisk så raskt som mulig. Dette gjøres somreglen gjennom å benytte en kombinasjon av offentlige og private tjenester og velge de med mest kapasitet. F.eks. CT og MR på Aleris, operasjon på Ullevål, og opptrening privat. Ofte inngår også forbyggende tjenester som fysioterapi.

Veldig kort fortalt: Reduserer ventetiden for behandling.

0
0

Ut fra personlig erfaring(!) er fordelen med privat helseforsikring at man hopper fram i køen på private sykehus om man har vært syk i 2 uker uten at det offentlige har «gjort deg frisk». Etter 7 år inn og ut av offentlige sykehus uten å bli frisk, ble jeg etter 2 måneder hos arbeidsgiver med forsikring korrekt diagnosert og operert. Forsikringen dekker også i mange tilfeller behandling hos fysioterapeut og røntgen, MR osv.

Viser 2 resultater
Ditt svar

Vennligst for å poste.