Hva er opplegget med at Islamsk Råd Norge har vært "lønnet" av Nortura? Påvirker dette kjøttprisen for sluttkunde?

4
0

Det har vært snakk om en sertifiseringsavtale mellom Nortura og Islamsk Råd, hvor Islamsk Råd har sørget for halal-sertifisering for kjøttet Nortura ønsker å markedsføre som halal (religiøst tillat innenfor islam).

Det er altså snakk om en transaksjon mellom to parter. Ikke lønn, men betaling for å få en bekreftelse på at kjøttet faktisk er tillat for praktiserende muslimer.

Ifølge den vedlagte artikkelen fra Vårt Land, har Islamsk Råd Norge mottatt én krone per sertifisert kilo kjøtt. Dette er en utgift for Nortura som de må tjene inn på andre måter. Vi må anta at dette har tjent seg inn gjennom at Nortura har fått et større marked ved å selge kjøtt til et segment som ellers ikke ville kjøpt produktet deres. Det gir ingen økonomisk mening for Nortura å inngå en slik avtale med mindre de regnet med at den ekstra utgiften ville tjenes inn gjennom avtalen.

Viser 1 resultat
Ditt svar

Vennligst for å poste.