Hva er nettnøytralitet og hva har det amerikanske lovforslaget om innskrenket #netneutrality å si for Europa?

2
0

Nettnøytralitet betyr at din tjenesteleverandør skal behandle alt innhold likt, uansett hvilken type innhold det er, og hvem som leverer det. Det er en garanti for at din tilkobling til internett ikke differensieres basert på hva slags innhold du konsumerer. Du betaler for en bestemt båndbredde, ikke for hva du faktisk bruker den båndbredden til.

For oss i Europa kan endringer i nettnøytralitetslovgivningen ha flere konsekvenser. Større innholdsleverandører basert i USA kan utkonkurrere mindre leverandører i samme segment, og gjøre tjenesteutvalget mindre. Som et eksempel kan man ta videostrømming; hvis man må betale mer for innholdspakker som gir tilgang til strømmetjenester, vil disse trolig inneholde større leverandører slik som Netflix og Amazon. Mindre, uavhengige aktører – uavhengig av hvor de er – vil muligens ikke kunne få tilby sitt innhold med en kvalitet som er attraktivt for kunder i USA, selv om innholdet er godt.

1
0

Nettnøytralitet er et begrep for at tilgangen på internett skal være lik, uavhengig av innholdet og søkeren. Altså at man ikke skal få «raskere linje» hvis man betaler mer til internettleverandøren, for eksempel. Det skal altså behandles likt som grunnleggende tjenester som vann og strøm. Leverandøren din av vann har for eksempel ikke tillatelse til å levere reinere vann til kunder som betaler mer, eller prioritere «premium»-kunder hvis det er begrensa tilgang på vann.

De som kjemper for nettnøytralitet er redde for at nettleverandører i USA vil stramme inn på grunntilbudet på nettjenester (for eksempel at det tar lengre tid strømme episoder fra Netflix), for å få kunder til å betale mer for en «premium» ubegrensa tjeneste.

EU har vedtatt lovverk som skal forsikre nettnøytralitet, så det bør få begrensa innvirkning i Europa, men det kan få indirekte effekt, for eksempel ved vridning av markedet i USA til fordel for etablerte bedrifter så færre bedrifter overlever startfasen.

Viser 2 resultater
Ditt svar

Vennligst for å poste.