Hva er egentlig kulturarv?

3
0

Kulturarv er et trasig begrep der ein politiker eller andre vil samle ei stor gruppe om ein felles verdi.

2
0

Kulturarv defineres i språkrådets bokmålsordbok som «arv av kulturverdier». Definisjonsteksten og selve begrepet ´kulturarv´ kom først med som et eget oppslagsord i bokmålsordbokas fjerde opplag i 1988. Før dette var kulturarvtermen nevnt i definisjonsteksten under oppslaget ´folkearv´. Med tanke på begrepets sene innpass i bokmålsordboka synes det å være relativt nytt, samtidig som det er blitt mye brukt i det norske språk de siste tiårene.

Viser 2 resultater
Ditt svar

Vennligst for å poste.