Hva er egentlig forskjellen mellom sjia- og sunnimuslimer?

3
1

Det er relativt liten forskjell mellom sunni- og sjia-islam i både ritualer og tro. Ortodoksien i sunni (ca 90% av muslimer) og sjia (ca 10%) er mye nærere hverandre enn for eksempel protestantisme og katolisisme.

Sjia var en opposisjonsbevegelse som mente at lederskapet av de første muslimene skulle gått til Profeten Muhammeds svigersønn Ali, heller enn Abu Bakr. Ifølge sjiaene var Ali den første imam. Imamer er gitt spesiell innsikt til å tolke Guds ord. Ifølge sunniene var all slik innsikt tapt etter Profetens død. Sjiane anerkjenner dessuten en femte «lovskole» for tolkning av islamsk lov.

Det største skillet er historisk-kulturelt. I sunni-islams verdensbilde, hadde den sanne tro spredd seg over hele verden på kort tid. Etter sjias verdensbilde ble den sanne tro undertrykt omgående etter profetens død, og kapret av maktsultne kjettere. Deres fortellinger om troens første år, ligner derfor mer på kristendommens fortellinger om forfølgelser de første århundrene etter Kristus.

Viser 1 resultat
Ditt svar

Vennligst for å poste.