Hva er egentlig fakta om disse nye strømmålerne? Så snart man ser en nyhetsartikkel om disse blir kmtfelt fylt med linker om farlig stråling osv..

6
0
 • Ciel Udbjørg

  De har visst prøvd å ta en koffert inn i et TV-studio med noen el-overfølsomme i, for å se om de merket om telefonen var av eller på. Da skal visst de el-overfølsomme ha trukket seg…
  (Tror det var «FBI» på nrk…). Det minner meg om Hi-Fi-freaks som gladelig betalet tusenvis for «superkabler», som ikke tør å la seg blindteste med vanlig lampettledning…

25
8

Vitenskapelig forskning har i sum vist at stråling fra mobiltelefoner ikke utgjør noen helserisiko. Enkelte mener likevel at de opplever helseplager knyttet til slik elektromagnetisk stråling, men dette er ikke påvist i studier som er gjort. Mest sannsynlig er dette såkalt «noceboeffekt», altså negative helseeffekter/opplevelser knyttet til frykt og bevisstheten rundt ulike ting i omgivelsene som man knytter til fare.

Smarte strømmålere («smart meters») måler strømforbuket i boliger og sender dette elektronisk til strømleverandøren, ofte trådløst via mobilnettet. Det er utført flere granskinger og studier i mange land for å måle den reelle eksponeringen beboere har fra slike smart-metere, og disse konkluderer entydig med at eksponeringen ligger svært langt under grenseverdier for tillatt stråling.

Smartmetere sender bare data i svært korte pulser noen få ganger om dagen, totalt fra noen sekunder til minutter per døgn. Det finnes ingen grunn til å anta at dette er skadelig.

 • Einar Flydal

  Gunnar Tjomlids tilsvar er langt, feier over svært mange tema og inneholder beskyldninger om konspirasjonsteorier, hysteri og selektiv persepsjon, samt manglende evne til å kunne vurdere forskningsarbeider. Samtidig forvrenger det på en rekke steder min kritikk av hans påstander, konstruerer opp selvmotsigelser, karakteriserer internasjonalt anerkjente forskere som svindlere uten troverdighet, og argumenterer med så grove virkemidler at det blir usmakelig – alt mens han hevder at hans motparter, «strålehysterikerne», drives fra skanse til skanse i sin argumentasjon.

  Opp i alt dette inviterer han til saklig imøtegåelse av hans argumenter. Slikt lar seg ikke gjøre, og det orker jeg heller ikke å bruke tida på, men har føyd til et lite PS. på min bloggpost. Han utfordrer meg også til å legge inn min korte oppsummering. Det har jeg gjort.

 • Gunnar Tjomlid

  Med «i sum» mener jeg at systematiske littertaurgjennomganger og metaanalyser viser at det ikke er noe skadelig effekt. Enkeltstudier betyr lite hvis man ikke tar høyde for andre studier med andre resultater, replikeringer som feiler osv. Det er derfor bl.a. Flydal bommer så fatalt når han plukker svake enkeltstudier og mener at mange nok dårlige studier må bety at de i sum beviser sakdeeffekt. Slik er det jo ikke. Tusen dårlige studier forteller oss mindre om sannheten enn tre gode studier. Derfor må man se på data «i sum».

  Bioinitiative har jeg gjennomgått før, og det at enkelte svelger disse rapportene viser hvor svakt det står til med forståelsen av hvordan forskning og vitenskapelig metode fungerer. Et eksempel er når Bioinitiatve inkluderer studier som senere ikke er blitt replikert med samme resultat, men ikke nevner disse replikeringene. Det kalles cherry-picking og uærlighet, og, sammen med et utall andre feil, viser at rapportene ikke er pålitelige.

  Jeg har skrevet en del om Bioinitiative her:

  Nei, mobilstråling er fortsatt ikke farlig

 • Gunnar Tjomlid

  Jeg skrev ikke at problemet var at de ikke var replikert, jeg skrev at problemet med Bioinitiative er at enkelte studier ER replikert uten at man fant samme resultat, men disse replikeringene er utelatt fra rapporten. Det er forfalskning, fordi forskning er en prosess og man kan ikke cherry-picke bare de enkeltstudier som støtter ens sak.

  Det WHO sier, om du fortstår hvordan IARC-klassifiseringen fungerer, er at man ikke kan utelukke at det er kreftfremkallende. Men det er veldig langt til neste kategori 2A som er «sannsynligvis kreftfremkallende». Det kategori 2B betyr er at det mest sannsynlig IKKE er kreftfremkallende, men noen få studier gjør at man likevel ikke kan avvise det helt. Men i tillegg til det, så er disse studiene i all hovedsak Hardell sine. Når de tas ut av datamengden og alle studier reanalyseres, forsvinner grunnlaget for 2B. Og Hardell er tatt i flere tilfeller av både juks og har vist økonomiske interesser i å fremme strålefrykt, i tillegg til at disse studiene er preget at tydelig «recall bias» osv, så det er gode grunner for å nettopp utelate hans forskning.

  Hva gjelder din frykt for industrifinansierte studier, så skriver jeg om det i bloggposten. Det er et relevant argument, men samtidig støttes også disse konklusjonene av en rekke uavhengige studier som er av samme gode kvalitet. De studiene som finner noe annet er ofte av lavere kvalitet og ofte in-vitro-studier osv. Når man vekter for finansiering og kvalitet, er konklusjonen likevel at mobilstrålingen ikke er helseskadelig.

  Når det mangler et teoretisk grunnlag for biologisk skade, når de største og beste studiene ikke viser noe helseskade, når utviklingen i f.eks. kreft i et mobilgjennomsyret samfunn ikke viser noe tegn på problematisk utvikling, og når såkalte el-overfølsomme i test etter test ikke reagerer i tråd med sine forventninger i blindede studier, så er det etterhvert særdeles tungtveiende grunner for å konkludere med at mobilstråling faktisk ikke er farlig.

  Det er ikke bombastisk eller manglende føre-var-tenkning, det er å forholde seg til realitetene. Denne føre-var-argumentasjonen kan man alltid bruke som forsvar mot alt man ikke liker, men det kommer til et punkt hvor det strengt tatt ikke gir noe mening lengre. Vi er der nå.

 • Torleif Dønnestad

  Ok, da leste jeg feil, men jeg ser ikke hvordan dette gir grunnlag for å komme med beskyldninger om forfalskning. Hvor mange ganger er disse studiene forsøkt replikert av _uavhengige_ forskere (dvs. ikke bransjefinansierte) uten resultat? Manglende replikasjon trenger heller ikke bety at det opprinnelige studiet er feil, det kan like gjerne bety feil i replikasjonen og/eller ukjente/udokumenterte forskjeller mellom studiene.

  Vedr. WHO/IARC er poenget mitt nettopp det du skriver, at en sammenheng ikke kan utelukkes. Det at du bl.a. i den nevnte overskriften ekskluderer denne muligheten, mener jeg er veldig uheldig og tilkjennegir et lite vitenskapelig ståsted. Det samme gjelder måten du forsøker å diskreditere enkeltforskere (og dermed bl.a. WHO’s troverdighet) gjennom påstander og sitat av svært variabel verdi (kanskje noen av dem har noe for seg, men det er et absolutt kanskje).

  Du skriver om «min frykt» for bransjefinansierte studier? Er ikke det et noe spesielt ordvalg? Med dine videre subjektive vurderinger og argumenter som «å (måtte) forholde seg til realitetene» må vi nesten bare konkludere med at vi verken er enige i ståsted, tilnærming eller argumentasjonsform. Men det du skriver om kreft bør kommenteres: en ting er at du utelukker at det finnes gode studier som viser sammenheng mellom mobilbruk og kreft, men det blir like viktig å fremheve at det kan ta 20 år eller mer fra første gang det skjer en celledelingsfeil, til man utvikler kreft. Så, som svar til din siste setning: Hvor er vi nå?

 • Gunnar Tjomlid

  Det siste først. Når det gjelder kreft i hjernen så tar det gjerne 10-15 år for dem å utvikle seg. Vi har hatt utbredt mobilbruk i 20 år. Jeg fikk min første mobil i 1995. Men dette er et peak-tall på en normalfordeling. En del vil få kreft også raskere enn dette. Ergo ville vi i løpet av bare ti år sett tegn til endringer. Selv den mest massive ekspoeringen etter at folk fikk smarttelefoner som de bruker dagen lang, startet for ca 10 år siden (iPhone ble lansert i 2007, og jeg og flere av mine venner hadde andre «smarttelefoner» flere år før det). Så hadde det vært noe der, burde vi ha sett det. Vi er mer eller mindre på peaken nå, selv om det tar 20 år å utvikle kreft, og vi er i hvert fall langt opp på den stigende kurven selv i et worst case scenario. Men statistikk på kreft i f.eks. hjernen viser ingen økning.

  At Hardell er lite troverdig, er ganske åpenbart hvis man tar seg bryet til å lese kritikken av forskningen hans, samt en del andre problematiske sider ved måten han har arbeidet på.

  Hva gjelder replikeringer, så er jo poenget at uten at studier replikeres skikkelig, og data analyseres i sum, så kan vi ikke vite. Men dataene er analysert i sum. Vi har 50-60 år med data på den biologiske effekten av RF-stråling, uten at man har funnet noe sikkert signal i disse. Vi har 20 år med data på strålibg av kortere bølgelengde (mobil), uten at det er noe tydelig signal. Husk at alle disse forskerne som du mener manipulerer bransjestudier til å være feil, også lever i samme verden som oss. De er omgitt av slikt utstyr selv. Ville alle disse tusenvis av fagpersoner fornektet en klart kreftfremkallende eller helseskadelig effekt for utstyr som da ville rammet dem, deres familie og barn? Jeg tviler på det. Det minner litt om argumentasjonen fra alternative som mener at kreft er blitt helbredet gang på gang av ulike «naturlige» remedier, men at kuren holdes skjult. Det er ganske drøyt når ca halvparten av oss vil få kreft, inklusive de millioner av mennesker som jobber med slik forskning, jobber i legemiddelfirmaene, jobber innen myndighetene, og deres venner og familie. Ville de latt halvparten av sin familie, kollegaer og venner dø for å skjule dette? Og er det i det hele tatt praktisk mulig at så mange holder dette skjult? Svaret er nei. Og selv om bransjefinansierte studier sjeldnere viser skadelig effekt, så er ofte bransjefinansierte studier av høyere kvalitet enn de uavhengige. Dermed kan det også være at deres resultater er mer troverdige fordi de har større grupper, bedre kontroller, bedre statistiske analyseverktøy, høyere fagkompetanse osv.

  Problemet med argumentasjonen din er at du mener f.eks. Bioinitiative er mange enkeltstudier som dermed må bety at det er _noe_ der. Ingen røyk uten ild. Men ut fra slik argumentasjon virker også homeopati og healing. Ut fra slik argumentasjon er også mange klarsynte, aliens besøker jorden og Elvis lever. Mengden av mye dårlige data betyr ikke at det er _noe_ der. Det betyr bare at det er mye dårlige data. Det er utrolig lett å få falske positiver. Det er derimot krevende å gjøre forskning som viser et mer korrekt bilde. Det er ikke uten grunn at pilotstudier og tidlig forskning i 80% av tilfellene viser seg å være feil (jf Ioannidis). Det er først når studier replikeres under strengere kontroller osv at signalet forsvinner. Derfor er summen av mange småstudier og tidlige ikke-replikerte studier lite å basere seg på.

-4
0

(kort replikk til at mobilstråling er ufarlig): Min kjæreste får vondt i hodet av å bruke mobiltelefon i mer enn 10-15 sekunder. Det kan jo være nosebo, men det tviler jeg på. I hjemmet har hun en trådløs tlf hun kan bruke i 30-40 minutter før det samme skjer. At det er helsefarlig er kanskje å ta hardt i, men en hodepine er jo ubehagelig. (Handsfree er jo så klart et alternativ, det jeg nevner er bruk av tlf mot øret).

 • Dag Inge Hansen

  Fint å høre, men skremmende likt det mange andre har opplevd. Jeg er også el-overfølsom fra 2013 da jeg satt nære en kraftig GSM basestasjon i mange måneder. Det er ufattelig at noen driver med populistisk polarisering av slike tema hvor kun en liten andel av befolkningen blir rammet. Jeg snakket med en el-overfølsom lenge før jeg selv ble det, og han fikk symptomene slik som din kjæreste fikk det. Den mest typiske måte å oppdage det.

 • Torleif Dønnestad

  På en måte kan jeg forstå at det for det meste er uavhengige forskere/akademikere, el-sensitive og deres nærmeste som engasjerer seg i dette. Trådløsteknologi er både nyttig, forenklede, og oppleves hipt. Selv el-sensitive vil ikke være det foruten, selv om det skader. Jeg tror heller ikke at det bare er el-sensitive, fugler og insekter som f.eks. bier som rammes, men absolutt alle biologiske vesener som fungerer gjennom et komplekst nervesystem med sine reseptorer og synapser. Selv ante jeg ingenting om virkningsmekanismen før jeg merket det på kroppen selv og begynte å studere sammenhenger. Erfarer iblant at også mennesker utenom gruppene jeg nevnte engasjerer seg positivt, og det varmer og vekker nysgjerrighet og beundring.

-8
0

Dette er et problem som har å gjøre med el-overfølsomhet, en lidelse som øker i omfang i dagens samfunn hvor man opplever at mobilstråling og dingser som kommuniserer trådløst kommer overalt. Dette har gått fryktelig fort i forhold til biologisk evolusjon. Måten denne aksepten har kommet så fort kan skyldes at når ting går sakte nok, så er det ikke lett å rope varsko for en utvikling som tilsynelatende er uten risiko. Hvis vi går tilbake til 1980-tallet så var det dataskjermer som var en av hovedgrunnene til el-overfølsomhet. Siden den tid så har det utelukkende vært mobiltelefonbruk, typisk storbrukere. Den tid dataskjermer var skyldig i dette så fikk man innført sertifisering som fabrikantene måtte følge som heter TCO-sertifisering og dermed kunne man stanse noe av den kraftige strålingen. Siden LCD-skjermenes inntog så ble strålingen mye lavere og man ser at TCO-merkingen har forsvunnet etterhvert. AMS har ført til en ny bølge av el-overfølsomhet i befolkningen i mange land.

-11
0

Disse strømmålerne (AMS) installeres med mikrobølgekommunikasjon. De overfører målerdata en gang/døgn, men den mest installerte typen sender korte, kraftige «utbrudd» oftere enn hvert sekund. Signalene måles til langt under gjeldende grenser, men er sterke nok til å gi en sporbar biologisk belastning. AMS kan ikke slås av om natta, slik som f.eks. mobiler og WiFi. Døgnrytmen til alt liv (det cirkadiske system) forstyrres av slik belastning, blant annet melatonin-produksjonen, som brukes til DNA-reparasjon om natta. AMS bidrar til et usunt elektromagnetisk miljø som fagfolk verden over advarer mot, fordi kort- og langtidsvirkninger observeres på alle typer liv. Det er gjerne vanskelig å skjerme seg mot belastningen, bl.a. fordi AMS-antenner ofte står nær soverom. Folk som er ekstra følsomme, kan rammes akutt og spesielt hardt – før de forstår hva de rammes av (i realiteten en blindtest).
Med datakabling mellom målerne (kombinert med retningsantenner) kan strålingen i høy grad fjernes.

 • Morten Becker-Eriksen

  «krafitige utbrudd» er i realiteten «en kort, normal transmisjon som sier, «her er jeg» akkurat som mobiler, PCer og annet trådløst utstyr gjør. Som Tjomlid skriver i sin bloggpost utgjør dette fra under ett minutt til ekstreme tilfeller opptil en halvtime totalt over et døgn. I motsetning til mobiler og PCer så er ikke dette utstyr vi har nære oss under normal bruk.
  Strålingsstyrken motsvarer omtrent det en bilnøkel med trådløs åpning og lukking gir. Stråling avtar med kvadratet av avstanden.
  Samnenlinkner man med en telefon som er 10cm fra øret er strålingen 1 meter unna redusert med 100 ganger.

  «Med datakabling mellom målerne (kombinert med retningsantenner) kan strålingen i høy grad fjernes.»
  Husk å ta ut batteriene av nøklene også da.
  Samt hive telefon, datamaskin, sette opp elektromagnetisk skjerming mot naboer og veier ++++++

 • Einar Flydal

  Javisst snakker vi om «her er jeg»-type kommunikasjon – ultrakort, men hyppig. Den foregår altså oftere enn hvert sekund fra en Aidon måler, hele døgnet, og som du vil se av grafen på nedenstående lenke, gir den langt sterkere maks-eksponering enn fra en smarttelefon i samme avstand. Disse pulsene danner dessuten diverse lave frekvenser.

  Sammenlikningen med bilnøkler, som sender ett lite øyeblikk kun når du skal åpne/lukke bildøra, er derfor ikke så interessant. Det er derimot interessant hva styrken i signalet og hyppigheten kan avstedkomme av biologiske reaksjoner. Det fins det en del empiri på, og en del alternative teoretiske innfallsvinkler til å forstå.

  «Smarte» målere: «Er Strålevernet, NVE og netteierne ondsinnet eller bare uinformert?»

 • Kristian Aagaard

  Du er et skoleeksempel på kvasivitenskapelig konspiratoriker Einar Flydal. Du legger for dagen en grunnleggende mangel på kunnskap om størrelser/mengder og raljerer vilt med ord som: empiri og biologiske reaksjoner. Sannheten er at det du og dine kaller EL (over)følsomhet overhodet ikke har latt seg påvise eller demonstrere. På din bloggside «roper» du ut denne som om det var gull «Den viser hva man var vel kjent med i 1972. Her kan den lastes ned (stor fil). BIBLIOGPHY OF REPORTED BIOLOGICAL PHENOMENA (‘EFFECTS’) AND CLINICAL MANIFESTATIONS ATTRIBUTED TO MICROWAVE AND RADIO-FREQUENCY RADIATION, utgitt av USAs marines Naval Medical Research Institute» som om noe som helst der har dagens interesse. I 1972 fantes ingen digital transmisjon og selv en enkel walkie talkie sendte med effekter typisk 2-10 watt, hvilket er flere størrelsesordener høyere enn noe som helst av apparater i dag. Har du overhodet peiling på hva den rapporten faktisk viser til av undersøkelser? – Neppe er min påstand, men jeg kan liste opp noen av apparatene (alle er militære og forlengst utdatert – som rapporten også er): Det er snakk om profesjonelt tungt utstyr som L-band radar (typisk effekter mellom 100 – 10 000 watt), kommunikasjonsutstyr (10 – 2000 watt), 1. generasjons satelitt-uplinker (det er her snakk om mikrobølger 15 – 50 watt). Du er så langt ute på jordet i dine fantasier at jeg mistenker at det er psykiatri vi egentlig snakker om her!

 • Dag Inge Hansen

  Jeg vil advare deg mot å karakterisere Einar Flydal slik! Gunnar R. Tjomlid er den kvasivitenskapelige teoretiker hvis det skal settes klistrelapper her. Han er en astroturfer som går på å sverte og drive skittkasting mot personer som assosieres med kontroversielle tema som dette. Det dreier seg om å lage en oppkonstruert virkelighet av oss mot dem. Dette er rett og slett uvitenskapelig og respektløst, fordi verden er ikke svart-hvitt. Det er populistisk propaganda, ser du ikke? Det har jeg siden 2013 poengtert i hans bloggposter gang på gang på gang. Jeg var el-overfølsom og har grundig kunnskap om hva dette er sammen med mange mennesker som har erfart det samme. Vi er mange! Din henvisning til radar-epoken og kraftigere militært utstyr er fullt på sin plass fordi de visste allerede da at en viss effekt på biologien var tilstede. Problemet var at radar var en nødvendig instrument. Sannheten er at el-overfølsomhet oppleves av mange personer daglig men det kommer ikke i noen sponset rapport. Det har kommet NRK-programmer som «Folkeopplysningen» for å oppklare slike tema, men det eneste de gjorde var å spre halvsannheter og løgner!

Viser 4 resultater
Ditt svar

Vennligst for å poste.