Hva er den amerikanske 'Prescription Drug User Fee Act' (PDUFA)? Relevant for godkjenning av ny, forebyggende migrenemedisin.