Hva er bakgrunnen for at sjefen for SSB nesten må gå?

2
0

Bakgrunnen er statistikk om kostnadene ved innvandring. SSB-sjefen Meyer omorganiserte SSB på en slik måte at statistikeren som regnet på innvandringskostnader ble flyttet til en annen avdeling.

Kritikere mente dette var politisk motivert og at Meyer ønsker å hindre at dårlige (kostbare) sider ved innvandring blir dokumentert. SSB er underlagt Finansdepartementet, men skal være uavhengig. Finansministeren er Siv Jensen fra FrP, som er et innvandringskritisk parti.

På den andre siden av debatten er de som mener at omorganiseringen av SSB var godt begrunnet og at det er nettopp Jensens innblanding som er politisk motivert og derfor upassende.

En åpent spørsmål er i hvilken grad departementet og ministeren faktisk har blandet seg inn i SSB indre anliggende på enten formelle eller uformelle vis.

Viser 1 resultat
Ditt svar

Vennligst for å poste.