Hva er bakgrunnen for at så mange reagerer på at Siv Jensen var utkledd i indianerkostyme?

6
0

En kombinasjon av en, to eller tre av:

1) Historieløshet. Altså at hvite priviligerte mennesker, som symbol på den hvite mann som kom til Amerika, plyndret, drepte og undertrykte. Og som så romantiserer over kulturen. (Her er ikke vi i Norge kommet like langt som andre steder i verden i å forstå)

2) Det var Siv Jensen. En profilert person med makt og som mange er uenige med og derfor benytter anledningen til å angripe.

3) Krenkorama godt hjulpet av et tabloid, personfokusert mediekorps. Å bli krenket på vegne av andre er det moderne skriftemålet, en moralsk opprettholdelse som viser overlegenhet og som biologisk sett kun er en litt ny måte å søke andre menneskers gunst.

2
0

På engelsk kalles dette «cultural appropriation» og defineres slik: when somebody adopts aspects of a culture that’s not their own. Videre forklares forklares det med å beskrive en maktdynamikk hvor medlemmer av en dominant kultur tar elementer fra kulturen til mennesker som systematisk har blitt undertrykt av den dominante kulturen.

0
0

Det var ikke mange som ble krenket, så spørmålet ditt er egentlig feil, men viser til Johannes Tveit sitt svar, del 3: Saken hadde alt som skulle til får å få medieoppslag. Bilde, Siv etc.

Viser 3 resultater
Ditt svar

Vennligst for å poste.