Hva er bakgrunnen for at Norge ikke vil signere på en avtale mot atomvåpen?

7
0

Norges forpliktelser innen NATO hindrer oss i å signere en slik avtale, er det argumentet som brukes. Vi har i det siste streng tatt ikke latt være å signere slike avtaler, bare latt være å møte opp når det skal skje.

Rent juridisk er det usikkert om vi har slike forpliktelser pga. NATO-samarbeidet, eller om de enkelte medlemslandene står fritt i slike spørsmål, men den nåværende regejeringen har liten ineteresse av å skape et dårlig forhold til USA, UK, og Frankrike, som er de 3 NATO-landene som har atomvåpen.

5
0

Det er fordi USA har sagt det: http://www.icanw.org/wp-content/uploads/2016/10/NATO_OCT2016.pdf

USA sa i oktober 2016 da saken kom opp i FN at de ønsket at alle NATO-land skulle stemme nei til resolusjonen. De fikk det som de ville. Nederland var modige og stemte avholdende, ellers stemte alle NATO-land nei til forslaget om å utarbeide et forbud mot atomvåpen.

Norge har tidligere gått foran i NATO, blant annet ved å bestemme at det ikke skal være atomvåpen på norsk jord i fredstid.

1
0

Atommaktene (deriblant USA) vil ikke signere, for da mister de pressmidler overfor hverandre.
Norge og andre vil ikke signere siden vi har felles forsvarsavtale med noen av disse atommaktene (NATO), og vil demonstrere at vi står sammen med dem og støtter dem politisk.
NATOS strategiske konsept fra 2010 sier at så lenge det finnes atomvåpen i verden, vil også NATO ha dem. Norge er dermed litt «bundet» til sine allierte her.

1
0

Det hadde vært flott å kunne forby slikt som atomvåpen. Men det er dessverre helt umulig. Teknologien er kjent. Hvis en stat, selv av moderat størrelse, virkelig ønsker det, så vil de kunne skaffe seg slike.

Nord-Korea har gått ut å bekreftet at de er en atommakt. Andre land er antatt å ha slike våpen, uten at de har bekreftet det. I tillegg til de «gamle» kjente atommaktene.

Atomvåpen virker gjennom terrorbalansen. Med et forbud så ville lovlydige stater stå uten egne våpen til å balansere våpnene til de stater som ikke annerkjenner forbudet, eller som bryter det.

Derfor bør ikke Norge slutte seg til en avtale om forbud mot atomvåpen.

Kjell Ingvaldsen

Viser 4 resultater
Ditt svar

Vennligst for å poste.