Hva er bakgrunnen for at massedrap som vi nettopp har sett i Las Vegas ikke klassifiseres som terror?

13
0

Inntil videre vet man ikke hva motivet er. Hvem som helst kan drepe mange mennesker, men først når motivet er politisk klassifiseres det som terror. Desverre ser det ut til at hvite gjerningspersoner oftere sees som ikke-terrorister inntil det motsatte er bevist, mens mørkhudete gjerningspersoner sees som terrorister inntil det motsatte er bevist.

Også kan man jo stille spørsmål ved hvorvidt man kan ta livet av 50+ personer uten at det er politisk motivert.

9
0

Terror skiller seg fra andre drap på det grunnlagt at det er motivet som avgjør om det er terror eller ikke. Det finnes ingen entydig definisjon på hva terror er, men er ofte definert som blant annet politisk motivert. Kofi Annan definerte terror som en handling med intensjon om å drepe eller skade sivile med hensikt å skape frykt blant befolkningen og overbevise en stat eller internasjonal organisasjon til å gjennomføre noe, eller avstå fra å gjennomføre noe.

Massedrap er drap av tre eller flere i én og samme handling, uten en såkalt «cooling-off»-periode. Her ser vi at det er antallet offer som avgjør om det er massemord eller ikke, uavhengig av motivet bak.

Terror er ofte også massemord på grunn av antall offer, men massemord er bare terror hvis motivet faller under definisjonen som terror.

-5
0

Angrepet er å regne som terror mener jeg. Mye likheter med 22-juli-terroren egentlig. Ryktene sier at det var antifa-motiver og at terroristen var en Trump-hater. Dagens mediabilde i USA er veldig skjevfordelt med propaganda mot den sittende presidenten, som har tillatt en del uheldige konsekvenser.

 • Dag Inge Hansen

  Ny utvikling i saken. Det er sannsynligvis en falsk flag operasjon utført av CIA eller lignende for å legge skylden på Antifa eller ISIS. Flere skyttere er involvert, noe som mange har ment helt fra starten. Analyser av lydopptak gir grunn til å tro det. Det er noen mystiske dødsfall av folk som har snakket med pressen, og lagt ut rapport på facebook som strider med den offisielle versjonen. Mangelen på offisielle rapporter som kunne ha avklart og dempet spekulasjonene er skrikende. Det er opplagt vanskelig å tro at en enkeltperson kan ha gjort dette alene. Hvem var damen som advarte om at alle skulle bli drept? Hvem satte av fyrverkeri på konserten rett før skytingen? Denne videoen forteller om en som oppdaget en del rare ting fra radar-bildet over byen:

 • Dag Inge Hansen

  Link til saken om media-stillheten og de manglende avklaringene:

  Why Has The Las Vegas Massacre Disappeared From The News Cycle?

-6
0

Av… VG, DB, NRK og AP? Rein spekulasjon, naturligvis, men kanskje det er fordi de ikke blir beordret av sine mestre til å lese —>politiskt attentat<— i noe som selges som et lystmord. Om det er det første, så er det pussig at ikke beskjeden fra ISIS kom før angrepet, og at ikke drapsmannen hadde et, bokstavelig, budskap. Nå virker han bare som en stor baby som ville slå ut mot verden.

-7
0

Veldig kort fortalt?

Den mistenkte gjerningsmannen er hvit.

 • Per Olav Gundersen

  Det er da flere massedrapsepisoder utført av ikke-hvite som ikke klassifiseres som terror.

-13
0

Det foregår en religionskrig i verden, ledet an av USA,der det ultimate målet er at islam og muslimer skal demoniseres og gjøres til vår farligste fiende (lik den demoniseringen av jøder som foregikk i mange år før og under andre verdenskrig.
Ved at kun div angrep fra muslimer som terror men angrep fra såkalt «vestlige» borgere blir omtalt som episoder og i verste fall angrep så oppnår en en tilsuktet påvirkning av folks underbevisthet….
Altså: kun muslimer bedriver terror.

Viser 6 resultater
Ditt svar

Vennligst for å poste.