Hva er bakgrunnen for at mange europeere tror norsk barnevern angriper foreldre og barn, og at incest er statsstøttet og vanlig i Norge?

5
0

Mange østeuropeere har av historiske grunner fra eget land, lav tillit til staten. De er vant til at familien holder sammen, uansett hvor lavt fungerende den er.

Når den norske staten i form av barnevernet ønsker å beskytte barn mot omsorgssvikt og kontakter familien for å undersøke, kan det være vanskelig å forstå hvorfor de skal blande seg inn i noe man mener er et familieanliggende.

Et eksempel: Enslig mor med tre barn får jobb på båt og er borte en uke om gangen. Eldstebarnet får ansvar for de to minste mens hun er vekk. Mor mener det er en familiesak hvordan de løser dette. Barnevernet mener det er et urimelig stort ansvar å legge på eldstebarnet, og vil gripe inn for å beskytte barna.

Incestteorien har jeg ikke hørt om før, og kommenterer ikke den.

0
0

To andre faktorer kan bidra til konfliktnivået.

Mange spesielt fra Tsjekkia og Litauen bor «alene» i motsetning til polakker (og nordmenn) som bor i grupper. Dersom en da «sklir ut» på en eller annen måte er det ingen rundt dem til å følge med og å passe på.

I tillegg så kan en tenke seg et scenario der en forelder f.eks. har begynt å drikke tett og derfor kommer i konflikt med barnevernet. Når den personen skal forklare de hjemme hva som har hendt vil en som regel aldri si at «jeg drikker for mye», men finne på andre unnskyldninger, som de så blir trodd på (alle norske som kommer opp i problem i utlandet blir trodd på deres uskyld, så jeg vil tro det er likt for andre også).
For norske som kommer opp i tilsvarende problem vil ryktebørsen fort avsløre den reelle årsaken.

0
0

Det med at mange europeere tror at incest er statsstøttet og vanlig i Norge har jeg aldri hørt før. Men det at mange europeere tror at det Norske barnevernet angriper foreldre og barn tror jeg kan ha en sammenheng med ulik kultur og ulik struktur i barnevernet i de ulike landene.
Det er jo også mange Norske mennesker som er misfornøyde med barnevernet, kanskje er det slik at barnevernet i Norge er mer aktive og har strengere regelverk å forholde seg til enn i de øvrige europeiske landene? Uansett så vil jeg tro at det å bli fratatt sine barn eller det at noen blander seg i måten du oppdrar barnet ditt på fører til et sterkt sinne og hat hos mange, dette uavhengig av om handlingen fra barnevernet er berettiget eller ikke. Slik kan det kanskje ha seg at oppfatningen om at det Norske barnevernet angriper foreldre og barn har oppstått.

Viser 3 resultater
Ditt svar

Vennligst for å poste.