Finnes det noe minstekrav om sin egen tro før man kan kalle seg muslim? (som det er felles enighet om mellom retninger innenfor Islam)

1
0

Dette er vanskelig å svare på, men svaret er trolig nei. Som innenfor alle ideologier, vil det være mye variasjon i hva tilhørere tror og mener. Enkelte ekstreme grupper vil trolig mene at svært mange ikke «egentlig» er «ekte» muslimer, og det store flertallet vil trolig mene at enkelte ekstreme grupper ikke «egentlig» følger islam.

Trolig vil de aller fleste muslimer som bekjenner seg til de store hovedlinjene i sunni- og sjiaislam anerkjenner hverandre som muslimer.

Hvis man derimot skal «bevise» at man er muslim (f.eks for å gifte seg med en muslim eller dra på pilgrimsferd til Mekka), vil man trolig ha bevisbyrden med seg om man framstår tradisjonelt muslimsk (basert på f.eks navn, kultur og opphavsland), og bevisbyrden mot seg i det motsatte tilfelle.

-1
0

BBC sier følgende.
Muslims have six main beliefs.

Belief in Allah as the one and only God
Belief in angels
Belief in the holy books
Belief in the Prophets…
e.g. Adam, Ibrahim (Abraham), Musa (Moses), Dawud (David), Isa (Jesus).
Muhammad (peace be upon him) is the final prophet.
Belief in the Day of Judgement…
The day when the life of every human being will be assessed to decide whether they go to heaven or hell.
Belief in Predestination…
That Allah has the knowlege of all that will happen.
Muslims believe that this doesn’t stop human beings making free choices.

Er dette noe muslimer generelt er enig om?

Viser 2 resultater
Ditt svar

Vennligst for å poste.