Er det rasistisk at samene får særfordeler i Norge? Stortinget gir hundrevis av millioner til en gruppe basert på etnisitet. Definisjonen på rasisme?

3
0

Nei. Støtte til samiske tiltak idag er for å rette opp i systematisk rasisme det norske samfunnet har utsatt samer for gjennom årtier. Å gi samene mulighet til å ta tilbake sin egen kultur, sitt eget språk, og jobbe for sine rettigheter i møte med det norske samfunnet, for å fortsatt kunne ivareta sin levemåte, er IKKE rasisme.

«Vi» har kommet til dette området og tatt oss til rette, innført våre prinsipper om privat eiendomsrett over landområder og naturressurser som tidligere har vært tilgjengelige for alle til å bruke med fornuft og i forståelse med naturen. «Vi» har tvunget samene til å forholde oss til våre regler, vår kultur, vårt språk. «Vi» har sendt deres barn på norske skoler med streng straff for å bruke eget språk eller på noen måte synliggjøre sin bakgrunn. «Vi» har mobbet dem fordi vi ikke har forstått dem. Gjennom mange år. DET er rasisme. Å fullstendig ignorere dette bakteppet for å score billige retoriske poeng, DET er også rasisme.

Viser 1 resultat
Ditt svar

Vennligst for å poste.